Algemene Voorwaarden

Great Dealz Hotel Voucher Voorwaarden


 1. Great Dealz, hierna te noemen Great Dealz Hotel Voucher brengt de Hotelbon Voucher op de markt, welke een geheel vormt en niet kan worden opgesplitst.

  2.
  Volgens de Hotel Voucher formule kan er gratis in hotels worden overnacht met de restrictie dat lunch en dinerkosten in het hotel worden besteed. Op twee manieren is het mogelijk om gebruik te maken van deze formule: De Hotelbon Voucher geeft aan twee personen het recht op een gratis tweepersoons hotelkamer gedurende 3 aaneengesloten nachten bij 1 van de aangesloten hotels dat op onze site is opgenomen; het is echter ook mogelijk - in overleg met de hotelier - om voor 2 en zelfs in enkele gevallen voor 1 overnachting te kiezen. Voorwaarde voor gebruik is, dat een minimum bedrag aan ontbijt en diner (tenzij anders vermeld) in het hotel wordt besteed. Dit is exclusief extra's zoals dranken, sigaretten, enz. De minimumbestedingen zijn per persoon en per dag vermeld.

  3.
  Boekingen voor buitenlandse hotels dienen via de site www.allgreatdealz.com te geschieden. Great Dealz draagt voor boekingen geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Boekingen worden door het hotel alleen bevestigd indien en voor zover in het hotel kamers beschikbaar zijn. Boekingen die u doet, dient u door ons aan dat hotel te bevestigen. Dit kunt u doen door het reserveringsformulier in te vullen op www.allgreatdealz.com. 

  Heeft u geen internet tot uw beschikking, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen via de Servicedesk (+31857326799 op ma. t/m. vr. van 9.00 tot 17.00).

 2. De rekening van het hotel dient bij vertrek te worden voldaan. Indien het hotel dit wenst kan een aanbetaling bij boeking en / of aankomst worden verlangd.

  6.
  Great Dealz wordt door Hotel Voucher met grote zorg samengesteld, doch bevat uitsluitend algemene informatie die de Hotel Voucher niet bindt en waarop niet onvoorwaardelijk mag worden afgegaan. 

  Great Dealz  is noch verantwoordelijk en / of aansprakelijk voor afwijking van de vermelde gegevens. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod van hotels, de lunch- en dinerprijzen en andere voorwaarden zijn mogelijk. 

  Hotelbon is in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere indirect bijkomende of indirect voortvloeiende schade die op welke wijze dan ook verband houdt met het gebruik of voortvloeit uit het gebruik van de Hotelbon Voucher. Great Dealz kan niet door de gebruiker aansprakelijk worden gesteld -uit hoofde waarvan dan ook - ter zake van niet, niet-tijdig of niet-deugdelijke prestatie. 

  7. 
  Een boeking dient door de gebruiker nagekomen te worden. Annulering van boekingen dienen uiterlijk dertig dagen voor datum waartegen geboekt is schriftelijk te geschieden bij Great Dealz. Bij niet of niet-tijdige annulering kan het hotel het minimum te besteden bedrag per dag als hierboven onder spelregel 3 dan wel de kamerprijs in rekening brengen voor het aantal dagen dat daadwerkelijk is geboekt. 

  8. 
  Great Dealz is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. 

  9.
  Alle genoemde prijzen op de website van Great Dealz zijn op basis van twee personen per kamer, exclusief toeristenbelasting, eventuele reserveringskosten en eventuele toeslagen. 


  Aansprakelijkheid Great Dealz
  Great Dealz is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer, welke gelegenheid dan ook, zijn overeenkomst niet nakomt en derhalve uw Hotel Voucher niet accepteert. Great Dealz zal echter trachten de overeenkomst te doen naleven. Great Dealz, kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van 'force majeure', natuurrampen, brand, ongevallen, stakingen en/ of gebeurtenissen buiten de verantwoordelijkheid van Great Dealz om, wanneer deze plaats mochten vinden gedurende uw verblijf/ bezoek, waarbij u gebruik maakt van de Hotel Voucher faciliteiten. 

  Reproductie en Handel 
  Kopiëren, namaken, vermenigvuldigen en/ of op- enigerlei wijze reproduceren van bonnen en/ of andere delen, dan wel gehelen van deze gids is verboden. Handel, barter of welke vorm van verkoop in en/ of van individuele of series van bonnen of delen van deze gids is, anders dan met uitdrukkelijke toestemming Great Dealz, verboden. Overtreding van deze bepaling wordt vervolgd.